Placeholder image

Inkoopstation Ecofactorij: Dashboard

2021-06-24 05:52:13   Overspanning OS! 1  
12.2°C MVD OS1 Stuurstroom aan 1   MVD OS3 Stuurstroom aan 1
  OS1 Oude verdeler OS2 Oude verdeler OS3 Nieuwe verdeler
Omschrijving Veld1 Veld2 Veld 3 Veld 4 Veld 5 Veld 6 Veld 1 Veld 3 Veld 4 Veld 1 Veld 2 Veld 3 Veld 4 Veld 5
  Ring 1 naar Preco Trafo 630KVA Voeding Liander veld 1 Voeding Liander veld 1 Koppeling nieuw 2018 Koppeling nieuw 2018 Koppeling Oud 2007 Ring 2 naar Grolleman Reserve ring 3 Koppeling Oud 2007 Ring 1 naar Ameco Reserve ring 3 Ring 2 naar Greenferm Voeding Liander veld 2
Railscheider 1 1 1 1 1 1 1 1 0          
Aarding in 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Vermogensschakelaar in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Watchdog 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  
I > overstroom 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
Aardfout 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
Gas in Olie / Olie niveau te laag   1           Accu        
Oliedruk te hoog   1           Status storing 1 In bedrijf 1      
Olietemperatuur vooralarm   1           Status alarm 0 Bypass 0      
Olietemperatuur alarm   1           Batterij bijna leeg 1 Overspanning 1      
Volgorde PLC adres PLC bit Uitleestijd status OK/Nu IO type IO veld Agent adres Agent bit Lokatie
100006 P_A_10 6 2021-06-24T03:51:43Z 1/0 IO OS2 Veld 4 Reserve ring 3 Railscheider bedrijf A_A_5 14 Kast: plckast
100007 P_A_10 7 2021-06-24T03:51:43Z 0/1 IO OS2 Veld 4 Reserve ring 3 Aarding in A_A_5 15 Kast: plckast
120003 P_A_12 3 2021-06-24T03:51:43Z 0/1 IO OS3 Veld 3 Reserve ring 3 Aarding in A_A_6 11 Kast: plckast
120004 P_A_12 4 2021-06-24T03:51:43Z 1/0 IO OS3 Veld 3 Reserve ring 3 Vermogensschakelaar in A_A_6 12 Kast: plckast
130006 P_A_13 6 2021-06-24T03:51:43Z 1/0 IO OS3 Veld 1 Koppeling oud 2007 Vermogensschakelaar in A_A_6 6 Kast: plckast